minecraft

det är en bra fin spel.fakla
1.hemta tre.
2.set och gör en låda.
3.set titta i lådan och set tre på hurs som helst typ.
4.sen du har blankor då gör du pinar och seter pinarna 2 och 2.
och gör kål klart!


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0